Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

İkonalar

İkona. İsa Məsihin mövludu.
Naməlum usta. Moskva məktəbi. XVII əsr
Ağac, tempera. 31,4x25,5x2

İkona. Mütləq Hakim İsa.
Naməlum usta. Novqorod məktəbi.
XVI əsr.
Ağac, tempera. 66,5x52,5x3


İkona. Mütləq Hakim İsa.
İvan Kapusta. Novqorod məktəbi.1794
Ağac, tempera. 65x45x2,5
İkona. Kazanlı Müqəddəs Ana.
Naməlum usta. XVII əsrin ortaları.
Ağac, tempera, gümüş, sadə daşlar. 32x27,5x3

İkona. Pyotr Mitropolit.
Naməlum usta. Novqorod məktəbi. XVII əsrin ortaları.
Ağac, tempera. 89,5x36x2,8
İkona. Deisus rütbəsindən Aleksey Mitropolit.
Naməlum usta. Novqorod məktəbi. XVII əsrin ortaları.
Ağac, tempera. 89x35,5x3

İkona. İona Mitropolit.
Naməlum usta. Novqorod məktəbi. XVII əsrin ortaları
Ağac, tempera. 88,2x33,6x2,5
İkona. Görünüşün dəyişməsi.
Naməlum usta. XVII əsrin 1-ci yarısı.Pskov.
Ağac, tempera.49x41,2x3,5

İkona.Vladimirli  Müqəddəs Ana.
Naməlum usta. XVI əsrin sonu
Ağac, tempera. 33,2x27x1,8
Üç laylı qatlama ikona.
“Nazil olma”, “Üç uqnum” və “Görüş” dini bayramlarının təsviri ilə.
Naməlum usta. XVII əsrin sonu
Ağac, tempera.13x7,3