Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Rusiya XIX əsr

Pyotr Vereşaqin (1834-1886).
Rusiya
Bakının dənizdən görünüşü. 1872
Kətan, yağlı boya. 50x99,5

Aleksandr İvanov (1806-1858). Rusiya
Qadın başı. Etüd. 1835
Karton, yağlı boya. 40,5x30,8


Vasili Tropinin (1776-1857).
Rusiya
Səyyah. Etüd. 1847
Kətan, yağlı boya. 60x56

Karl Bryulyov (1799-1852).
Rusiya
Paşkovun portreti. Etüd. Roma, 1836
Kətan, yağlı boya. 41x19


Aleksey Boqolyubov (1824-1896). Rusiya
Dəniz.
Kətan, yağlı boya. 49x60,5

Vasili Vereşaqin (1842-1904). Rusiya
Mehriban qudalar.
Kətan, yağlı boya. 59x46


Pyotr Korovin (1857-1919).
Rusiya
Məişət səhnəsi. (Kəndli həyatından). 1893
Kətan, yağlı boya. 57x81

Vasili Pukiryov (1832-1890).
Rusiya
Pozulmuş nigah. 1877.
Kətan, yağlı boya. 178x150


Fyodor Vasilyev (1850-1873).
Rusiya
Kərpic zavodu. 1869
Kətan, yağlı boya. 41x49

İvan Şişkin (1832-1898).
Rusiya
Meşə yolu.
Kətan, yağlı boya. 49x32


Karl (Kirill) Lemox (1841-1910). Rusiya
Kəndli uşaqlar. 1890
Kətan, yağlı boya. 84x67

Aleksey Korzuxin (1835-1894). Rusiya
Müharibədən qayıdış. 1865
Kətan, yağlı boya. 45x61


İvan Ayvazovski (1817-1900).
Rusiya
Meşə yolu. 1857
Kətan, yağlı boya. 108x162

İvan Şişkin (1832-1898).
Rusiya
Meşədə. 1878
Kətan, yağlı boya. 42x32


Vasili Polenov (1844-1927).
Rusiya
Alatoran.
Kətan, yağlı boya. 38x67

Vladimir Makovski (1846-1920). Rusiya
Rəssamın ailəsi. 1893
Kətan, yağlı boya. 51x69