Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Russia XX century

Alexander Deyneka (1899-1969). Russia
Youth.1961-1962
Canvas, oil. 130x234

Georgi Nisski(1903-1987). 
Russia
Midnight Sun.1956
Canvas, oil. 56x100

Oreshnikov Victor(1904-1987). Rusiya
Sibirli qadın.
Kətan, yağlı boya. 58x54
Yuri Pimenov (1903-1977).
Rusiya
Yollar.
Kətan, yağlı boya. 100х100

Konstantin Yuon  (1875-1958).
Rusiya
Marusyanın səhəri. Etüd. 1927 Kətan, yağlı boya. 95х60
Yuliya Razumovskaya (1896-1987).
Rusiya
Natürmort. Eyvanda güllər. 1947
Kətan, yağlı boya. 84x92