Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Azərbaycan qrafikası

There are no translations available.

Azərbaycan qrafika əsərlərinin kolleksiyasında milli rəssamlıq məktəbinin formalaşmasında  və inkişafında böyük rolu olan tanınmış sənətkarların əsərləri xüsusi yer tutur. Çoxəsrlik Azərbaycan incəsənətinin qızıl fonduna daxil olmuş Mir Möhsün Nəvvab, Mirzə Qədim İrəvani, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Qəzənfər Xalıqov, Kazım Kazımzadə, Ələkbər Rzaquliyev, Lətif Kərimov, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Elçin Aslanov, Oqtay Sadıqzadə, Rasim Babayev, Elmira Şahtaxtinskaya və digər parlaq və özünəməxsus rəssamların əsərləri həmin fondun misilsiz eksponatlarıdır. Onların  tablo, plakat, rəsm, illüstrasiya, xalça və teatr eskizləri milli sənət qaynaqlarına əsaslanıb, muzeyin ekspozisiyasında layiqli yer tutur

 

XX əsrə qədər

Unknown painter, 
Azerbaijan, Tabriz, XVIIIc.
Young man with the cup.
Paper, tempera, 18,5 x 12,2
Unknown painter.
Azerbaijan, Tabriz, XVIII s.
Young prince.
Paper, tempera, 17,8 x 10,8

Akbar Shargizad Tabrizi
Azerbaijan, Tabriz, XIX  century.Illustration to the poem of  Nizami Ganjavi “ Leili and Majnun”.
Paper, tempera, 41 x 28,5
Mirza Gadim Iravani (1825-1875).
Azerbaijan.
Qajar Prince Majulla Mirza.
Paper,water-colour.21x12

MirzaGadimIravani (1825-1875).
Azerbaijan.
Portrait of a sitting woman.
Paper,water-colour.35x28

 

Gənc şahzadə,