Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Azərbaycan qrafikası

There are no translations available.

Azərbaycan qrafika əsərlərinin kolleksiyasında milli rəssamlıq məktəbinin formalaşmasında  və inkişafında böyük rolu olan tanınmış sənətkarların əsərləri xüsusi yer tutur. Çoxəsrlik Azərbaycan incəsənətinin qızıl fonduna daxil olmuş Mir Möhsün Nəvvab, Mirzə Qədim İrəvani, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Qəzənfər Xalıqov, Kazım Kazımzadə, Ələkbər Rzaquliyev, Lətif Kərimov, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Elçin Aslanov, Oqtay Sadıqzadə, Rasim Babayev, Elmira Şahtaxtinskaya və digər parlaq və özünəməxsus rəssamların əsərləri həmin fondun misilsiz eksponatlarıdır. Onların  tablo, plakat, rəsm, illüstrasiya, xalça və teatr eskizləri milli sənət qaynaqlarına əsaslanıb, muzeyin ekspozisiyasında layiqli yer tutur

 

XX century

AbbasHuseyni. 
Beginning of the XX century. Azerbaijan
Azerbaijanian woman.1908
Paper,water-colour.37x25
Azim Azimzadeh(1880-1943).
Azerbaijan
Portrai of Fizuli.1914
Paper,water-colour.65x44

AzimAzimzadeh (1880-1943).
Azerbaijan.
Kos-kosa.1930.
Paper,water-colour. 50x37

BehruzKengerli(1892-1922). 
Azerbaijan.
Portrait of a girl with a red shawl.1920
Paper,water-colour.17.5x13.5


Alekbar Rzaguliyev(1903-1974)
Bringing gifts to fiancee.
From “Old Baku” series.1964
Paper,linography. 56x32.5

Maral Rahmanzadeh(1916-2008). 
Azerbaijan
Khinalig Village.1963
Paper,water-colour. 25x70

Elmira Shaxtaktinskaya(1930-1997). 
Azerbaijan
On the Eve of Novruz holiday.
Paper,gouache.50x50

Jamil Mufidzade (1934).
Azerbaijan.
Maiden Tower. From “Icherisher” series.
1980th years
Paper,water-colour,gouache.86x61,5


Altay Hajiyev (1931). 
Azerbaijan
Illustration to a Nizami Ganjevi’s poem “Leyli and Mejnun” .1991
Paper,water-colour,gouache. 60x65

Arif Alasgarov (1944).
Azerbaijan
Music studio.1987
Paper, autolitograpy.60x48

 

Elchin Mammedov (1949-2001).
Azerbaijan
Bugach, the son of Dirsa Khan
Illustration  to epic “Dede
Gorgud”.1940
Paper,water-colour. 25.5x20

Huseyn Aliyev(1911-1991). 
Azerbaijan.
Azikh cave.1970.
Paper,water-colour.29x41