Rus qrafikası

There are no translations available.

Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyinə Moskva və Sankt-Peterburq muzey fondlarından daxil olmuş tanınmış rus rəssamlarının əsərləri mövcud kolleksiyanı daha əhəmiyyətli və  zəngin   edmişdir.  Rus incəsənəti XVIII –XIX əsrlərə aid olan T.S.İordan, X.K.A.Vortman, N.İ.Utkin, Y.P.Çemesov, V.A.Bobrov, N.S.Mosolov kimi məşhur rəssamların qravürları  təmsil edilir. XIX – XX əsrlərin tanınmış rus rəssamlarının yaradıcılığı özünəməxsusus maraq doğurur. Bunlardan: İ.İ.Şişkin, İ.K.Ayvazovski, A.N.Benua, V.A.Serov, L.O.Pasternak, V.A.Favorski, O.Q.Vereyski, M.F.Larionov, A.A. Ekster, A.A.Deyneka, Y.A.Kibrik, K.F.Yuonun əsərləri ən parlaq nümunələrdəndir.

 

Russia

Mikhail Larionov (1181-1964).
Landscape. Beginning of the XX century.
Cardboard,pastel.38x30.53

Grigori Gagarin(1810-1893)
Portrait of a young Turk.1896
Paper,pastel.21.5x16


Albert Benois (1852-1937).
Marina.Konbario.1909.
Cardboard, water- colour.37.5x60

Alexander Yakovlev (1887-1938).
Portrait of a cellist Livio Boni.1915.
Paper,sanguine.148x98

 


Vasili Mateh (1856-1917).
Portrait of P.M.Tretyakov.1894
From İ.Y.Repin’s picture.
Paper,etching.55x39.5
Valentin Serov(1865-1911).
Portrait of  Princess P.I.Sherbatova.1911.
Paper, coal, sanguine.107x66

Vladimir Favorski (1886-1964).
Portrait of Alexander Pushkin.
Illustraiton to Puhskin’s poem “Boris Godunov”.1954
Paper, xylography.14.3x11.4
Alexander Deyneka(1899-1969)
Woman with a yoke.1930
Paper, gouache.41x62

Albert Benois (1852-1937)
Moonlit night.1909
Cardboard,water-colour.37.5x60
Anna Ostroumova-Lebedeva (1871-1955).
Versalles in blossom
Beginning of the XX century.
Paper,linograpy. 30,5x44

Yevgeni Lansere(1875-1946).
Street in Ankara.1930 –s
Paper,water-colour,pastel,pencil.46x29.5

Ludvig Longo (1831-1914)
Praying Persian.
The middle of the XIX century.
Paper, cardboard, water-colour.29.8x24.5

Alexadra Exter(1882-1949).
Admirer.Romeo. Sketch of a theatre costume.1913.
Cardboard, gouache,gilding.52x36.5
Benjamin Belkin(1884-1951)
Acrobat.1914
Paper.tempera.18x15