Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Qərbi Avropa qrafikası

Qrafika fondunun formalaşması İncəsənət muzeyin yaranma və inkişafı dövrü ilə bağlıdır və Fransa, Almaniya, İngiltərə ,İtaliya, Holland məktəblərinin parlaq sənətkarların əsərlərını təşkil edir.Fondun ilkin kolleksiyasını Qərbi Avropa incəsənətinə aid olan tiyə və nəqqaş qələmin və ofort ustadları -  Jak Kallo, Georq Ville,Pyer Dreve, Jerar Edelink, Rafaello Morgen, Georq Fridrix Şmidt, Covanni Ottoviani, Françesko Bartolotsi, Nikola Skyavonetti, Dyujarden Karel, kimi məşur qravürçü rəssamların əsərlərindən ibarətdir.

 

İngiltərə

Qrin Valentain (1739-1813)
Bartalameo Esteban Murilyonun əsərindən.
Xaçlayan İohan. XVIII əsrin sonu .
Kağız, metsosinto. 46 x 36
Sellivan Lyuk (1705-1771)
Filippin evinin və parkının görünüşü. 1759.
Kağız, ofort. 54 x 38

Vullet Vilyam (1735-1785 )
Klod Lorrenin əsərindən.
Apollonun məbədi. 1760.
Kağız, tiyə. 59 x 45
Strenc Robert (1721-1792)
Pyetro de Kartonun əsərindən.
Romul və Remin tapılması. XVIII əsr.
Kağız, tiyə,ofort. 51 x 39,5

Xant T.V.  XVIII əsr.
Rəssam Coşua Reynoldsun avtoportretindən.
Rəssam Coşua Reynoldsun portreti. XVIII əsr.
Kağız, ofort, punktir. 23 x 31,6
Uoker Ceyms (1748-1800)
İohann Rombauerın əsərindən.
Kart oyunçuları. 1785.
Kağız, messo-tinto. 53 x 44

Şarp Vilyam (1746-1824)
Qvido Reninin əsərindən.
Kilsənin ataları. 1785
Kağız, tiyə. 65 x 43,5
Rayt Tomas (Foma) (1792-1849)
A.S.Puşkinin portreti. XIX əsr.
Kağız, punktir.  29,8 x 40,5

Vertyu Corc (1684-1756)
TomasQibsonun əsərindən.
İohann Flamstidiusun portreti 1721
Kağız, ofort,tiyə. 23 x 34