Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Qərbi Avropa qrafikası

Qrafika fondunun formalaşması İncəsənət muzeyin yaranma və inkişafı dövrü ilə bağlıdır və Fransa, Almaniya, İngiltərə ,İtaliya, Holland məktəblərinin parlaq sənətkarların əsərlərını təşkil edir.Fondun ilkin kolleksiyasını Qərbi Avropa incəsənətinə aid olan tiyə və nəqqaş qələmin və ofort ustadları -  Jak Kallo, Georq Ville,Pyer Dreve, Jerar Edelink, Rafaello Morgen, Georq Fridrix Şmidt, Covanni Ottoviani, Françesko Bartolotsi, Nikola Skyavonetti, Dyujarden Karel, kimi məşur qravürçü rəssamların əsərlərindən ibarətdir.

 

Almaniya

Şmidt Georq Fridrix (1712-1775).
Antuan Pesnenin əsərindən.
Corc Ditlof fon Arminin portreti. 1756.
Kağız, ofort. 53x39,5
Fridrix Avqust fon Kaulbax (1850-1920).
İmperator II Nikolayın həyat yoldaşı Aleksandra Fyodorovnanın portreti.
Kağız, pastel. 84x65

Klauber İqnati Sebastian (1754-1817)
Frans van Mirisin əsərindən.
Tutuquşu ilə qadın .Rəssam Frans van Mirisin həyat yoldaşının portreti.1789.
Kağız , tiyə;  58,3 x 38,5
Müller Iohann Fridrix Vilhelm (1780-1816).
Domenikinonun  əsərindən
İncilli İohan. 1812
Kağız, tiyə. 29 x 39,5

Şmidt Qeorg Fridrix  (1712-1775)
Qiasint Riqonun əsərindən.
Rəssam Pyer Minyarın portreti. 1744.
Kağız, ofort, tiyə. 55 x 42

Şmidt Qeorg Fridrix  (1712-1775)
Lui de Silvestranın əsərindən.
Polşa kraliçası Mariyanın portreti. 1743.
Kağız,tiyə. 54 x 40