Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Qərbi Avropa qrafikası

Qrafika fondunun formalaşması İncəsənət muzeyin yaranma və inkişafı dövrü ilə bağlıdır və Fransa, Almaniya, İngiltərə ,İtaliya, Holland məktəblərinin parlaq sənətkarların əsərlərını təşkil edir.Fondun ilkin kolleksiyasını Qərbi Avropa incəsənətinə aid olan tiyə və nəqqaş qələmin və ofort ustadları -  Jak Kallo, Georq Ville,Pyer Dreve, Jerar Edelink, Rafaello Morgen, Georq Fridrix Şmidt, Covanni Ottoviani, Françesko Bartolotsi, Nikola Skyavonetti, Dyujarden Karel, kimi məşur qravürçü rəssamların əsərlərindən ibarətdir.

 

Fransa

Maryaj Lui Fransua. XVIII əsr.
Kasıblığın hədiyyələri. Şallionun əsərindən.
Kağız, ofort, rəngli punktir. 54x40
Şere Fransua (1680-1729).
Konrad  De Tlefın portreti.
Giatsint Riqonun əsərindən.
Kağız, ofort, tiyə. 47,5x34

Avril Jan Jak (1744-1798).
Vaxtı dayandırmaq istəyən Bilik.
Fransua Gilyom Menajonun əsərindən.
Kağız, ofort, tiyə. 43x32
Dreve Pyer (1663-1738).
Lui Aleksandr de Burbonun portreti.
Giatsint Riqonun əsərindən.
Kağız, ofort, tiyə. 46x38

Qayar Rober (1719-1790).
Yaxalanmış sevgililər.
Fransua Buşenin əsərindən.
Kağız, ofort, tiyə. 49,5x37
Pikar Bernar (1673-1733).
Hökumət naibliyinin firavanlığı. 1704.
Piter Paul Rubensin əsərindən.
Kağız, tiyə, punktir. 50x35

Denuaye Oqyust Qaspar Lui (1779-1857).
Cazibədar bağban qadın.
Rafael Santinin əsərindən. Kağız, ofort, tiyə. 52x34
Denuaye Oqyust Qaspar Lui (1779-1857).
Madonna beşiyin önündə. 1830.
Rafael Santinin əsərindən.
Kağız, ofort, tiyə. 52x34

Kallo Jak (1592-1635)
Markiz de Lorrenin çıxışı. "Çəpərin yanında döyüş" süitasından. 1620-ci illər.
Kağız, ofort. 15 x 24,3
Kallo Jak (1592-1635)
Cənab de Maseynin çıxışı. "Çəpərin yanında döyüş" süitasından. 1620-ci illər.
Kağız, ofort. 15 x 24,3

Karre Antuan ( Şarl Dekurtinin rəhbərliyi ilə). XVII əsr.
Qaspar Volfun əsərindən.
İsveçrə."Dağliq İsveçrənin gözəl görüntüləri"silsiləsindən. 1780-ci illər
Kağız, ofort,rəngli akvatinta. 44,5 x 31,5