Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Şərq qrafikası.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

Hindistan

Naməlum rəssam. Moğol məktəbi. XVII əsr.
Miniatür. Şahzadə ovda.
Karton, kağız, tempera. 22,7x18,5

Naməlum rəssam.
Miniatür. Qadın portreti. XIX əsr.
Kağız,tempera. 33,7 x 21


Naməlum rəssam.
Nizami Gəncəvinin  "İsgəndərnamə"əlyazma kitabından miniatür. XVIII əsrin axırı.
Karton,kağız,tempera. 28 x 20
Naməlum rəssam.
Merac. Nizami Gəncəvinin  "İsgəndərnamə"əlyazma kitabından miniatür. XIX əsr.
Karton,kağız,tempera. 27,5 x 20

Naməlum rəssam.
Nizami Gəncəvinin  "İsgəndərnamə"əlyazma kitabından miniatür. XVIII əsrin axırı.
Karton,kağız,tempera,qızıl su. 29 x 19
Naməlum rəssam.
Miniatür. Racə. XVI əsrin axırı-XVII əsrin əvvəli.
Karton, tempera, qızıl suyu.13,3 x 8

Naməlum rəssam və xəttat.
Əbdürrəhman Cami "Yusif və Züleyxa" əlyazma kitabına miniatürler. XVII əsr.
Kağız,tempera,tuş.16 x 10 x 2,5
Naməlum rəssam və xəttat.
Əbdürrəhman Cami "Yusif və Züleyxa" əlyazma kitabına miniatürler. XVII əsr.
Kağız,tempera,tuş.16 x 10 x 2,5