Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Şərq qrafikası.

There are no translations available.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

India

Unknown artist. Mogol art school.XVII century. 
Miniature. Shahzadeh hunting.
Cardboard, paper, tempera.22.7x18.5

Unknown artist.
Miniature. Female portrait. XIX century.
Paper, distemper. 33,7 x 21


Unknown artist.
Miniature to the hand-written book "Iskendernama" of  Nizami Gyanjavi.
End of the XVIII century.
Cardboard, paper, distemper. 28 x 20
Unknown artist.
Miniature to the hand-written book "Iskendernama" of  Nizami Gyanjavi.
XIX century.
Cardboard, paper, distemper.

Unknown artist.
Miniature to the hand-written book "Iskendernama" of  Nizami Gyanjavi.
End of the XVIII century.
Cardboard, paper, distemper, gilding. 29 x 19
Unknown artist.
Miniature. Rajah. The end of XVI - the beginning of the XVII centuries.
Cardboard, distemper, gilding. 13,3 x 8

Unknown artist and calligrapher.
Miniatures to Abdurrahman Dzhami's hand-written book «Yusif and Zuleykha». XVII century.
Paper, distemper, ink. 16 x 10 x 2,5
Unknown artist and calligrapher.
Miniatures to Abdurrahman Dzhami's hand-written book «Yusif and Zuleykha». XVII century.
Paper, distemper, ink. 16 x 10 x 2,5