Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Şərq qrafikası.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

İran

Naməlum rəssam.
Miniatür. Oturmuş qadın musiqi aləti ilə. XIX əsrin sonu.
Kağız,tempera. 11,8 x 14,5
Naməlum xəttat.
Quran. 1809 .
Karton,kağız, dəri ,qara və qırmızı mürəkkəb,tempera, qızıl suyu.
21 x 33x 5,5.
Naməlum xəttat.
Quran. 1809 .
Karton,kağız, dəri ,qara və qırmızı mürəkkəb,tempera, qızıl suyu.
21 x 33x 5,5.
Naməlum rəssam.
Miniatür. Sirat körpüsü. XVIII əsr.
Kağız,tempera. 12 x 16,3
Naməlum rəssam.
Miniatür. Şahın sarayında ziyəfət. XVII əsr.
Karton,kağız,tempera. 28 x 19,5
Bahbədkar Məhəmməd. XIX - XX əsrlər.
Miniatür. XIX - XX əsrlər.
Kağız,tempera. 19 x 11
Naməlum rəssam.
Miniatür. Əbdullah ibn əl Mükaffanın "Kəlilə və Dimnə" əlyazma əsərinə illüstrasiya. XIX əsr.
Karton,kağız,tempera. 16,5 x 22
Naməlum rəssam.
Miniatür . Atlar. XVII əsr.
Karton,tempera,qızıl suyu. 28 x 19,5
Naməlum rəssam.
Miniatür. Şahın sarayında. XIX əsr.
Karton,kağız,tempera. 16,5 x 22
Urfan. XIX əsr.
Miniatür.Otaqda səhnə. XIX əsr.
Kağız,tempera. 29 x 19