Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Şərq qrafikası.

There are no translations available.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

İran

Unknown artist.
Miniature. The sitting woman with a musical instrument. End of the XIX century.
Paper, distemper. 11,8 x 14,5

Unknown calligrapher.
Koran. 1809.
Cardboard, paper, black and red ink, distemper, gilding. 21 x 33x 5,5

Unknown calligrapher.
Koran. 1809.
Cardboard, paper, black and red ink, distemper, gilding. 21 x 33x 5,5
Unknown artist.
Miniature. Sirat Bridge. XVIII century.
Paper, distemper. 12 x 16,3
Unknown artist.
Miniature.
Feast in a Shah's palace. XVII century.
Paper, distemper. 28 x 19,5

Bakhbadkar Mohammed.
Miniature. XIX – XX century.
Paper, distemper. 19 x 11

 

Unknown artist.
Miniature. An illustration to Abdullah ibn al Mukaffy's hand-written book «Kalil and Dimn». XIX century.
Cardboard, paper, distemper. 16,5 x 22
Unknown artist.
Miniature. Horses. XVII century.
Cardboard, distemper, gilding. 28 x 19,5
Unknown artist.
Miniature. In a Shah's palace.
Cardboard, paper, distemper. 16,5 x 22
Urfan. XIX century.
Miniature. A scene in a room. XIX century.
Paper, distemper. 29 x 19