Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Şərq qrafikası.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

Çin

Naməlum rəssam.
Mənzərə.1950
Kağız,ipək. 38 x 63
Naməlum rəssam.
Göl üzərində pavilyon. 1950-ci illər
Kağız,ipək. 53,5 x 113,5

Naməlum rəssam.
Divar  "Doqquz əjdaha".1950 illər.
Kağız,ipək. 38 x 60
Li Xua.
Mənzərə. 1950-ci illər.
Kağız,ofort. 60,5 x 35

Naməlum rəssam.
Daş gəmi. 1950 illər.
Kağız,ipək. 37,5 x 60