Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 

Şərq qrafikası.

There are no translations available.

“Qrafika” fondunda qorunub saxlanılan Qədim Şərq incəsənətınə aid olan əlyazma nümunələri, nadir kitablar, miniatürlar, svitoklar və pannolar xüsusi maraq doğurur. Kolleksiyanın əsasını nəfis tərtibatı və gözəlliyi ilə seçilən Iran, Hindistanın, Çin miniatürləri, kalliqrafik əlyazmalar nümunələri, fondun əsl mənada yaraşığı sayıla bilər.

 

China

Unknown artist.
Landscape. 1950
Paper, silk. 38 x 63
Unknown artist.
Pavilion at the lake. 1950 il.
Paper, silk. 53,5 x 113,5

Unknown artist.
Стена «Девять драконов ». 1950 гг.Бумага, шелк. 38 x 60
Li Hua.
Landscape.1950-th years
Paper, etching. 60,5 x 35

Unknown artist.
Stone ship.1950.
Paper, silk. 37,5 x 60