Misir

Misir. Qədim  Çarlıq.
Misirlinin  Maatın heykəli ilə  təsviri .
Gips.   26,5x20x3 .
Qədim Misir.Е.ə I minillik.
İlahə Soxmetin  təsviri
Gips.   15,8x13x2,5.

Qədim Misir.Е.ə I minillik.
Misirlinin başı.
Gips. 21,5x19x3.
Qədim Misir e.ə II əsr.
Çarın başı.
Gips. 10,5x10x8.

Qədim Misir e.ə XIV -XIII əsrlər.
Uşebtin təsviri .
Gips. 32,5x10x5,5
Qədim Misir e.ə XV əsrin  ortaları.
Misirli,misirli qadın və uşaq.
Gips. 22,5x15x10

Qədim Misir e.ə VI əsrin  I yarısı.
Sfinks.
Gips. 8,5x10x4 .