Yunanıstan

Naməlum heykəltəraş.
Yunanıstan. E.ə. I əsr.
Seneka (surət).
Qara mərmər, bürünc. 78x68x43.
Naməlum heykəltəraş.
Yunanıstan. E.ə. II əsr.
Romalı gənc oğlan (surət).
Mərmər. 80x60x34 .