Azərbaycan

Arxalıq (qadın üst geyimi).
Azərbaycan. Şamaxı. XIX əsr.
Tirmə, zəncirə, bafta, əl işi, h-57 sm
Çəpkən (qadın üst geyimi).
Azərbaycan. Qarabağ. XIX əsr.
Tirmə, əl işi, h-62 sm

Araxçın.
Azərbaycan. Quba, Afurca kəndi.
Qanovuz, ipək sap.
Tikmə, d-15 sm
Araxçın.
Azərbaycan. XIX əsrin ortaları.
Məxmər, ipək sap.
Güləbətin tikmə, d-20 sm

Araxçın.
Azərbaycan.  Bakı. XIX əsrin sonu.
Tirmə. Güləbətin tikmə, d-59 sm
Şəbkülah.
Azərbaycan.  Qarabağ. XIX əsr.
Tirmə, ağ sap.
Cülmə tikmə. 30x30 sm

Başmaq.
Azərbaycan. Qarabağ.
XX əsrin əvvəli.
Mahud, gümüş, dəri.
Tikmə, uz.-21sm
Corab.
Azərbaycan. Qazax. 1920-ci illər.
İpək. Toxunma, əl işi. 37x12 sm