İran

Arxalıq (kişi üst geyimi).
İran. Kirman. XIX əsr.
Tirmə. Güləbətin tikmə, h-51 sm