Fransa

Qobelen(Obyusson tipində)
Naməlum Fransız sənətkarı.
XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəli.
Yun.Хovsuz toxunma,380x352sm.