Azərbaycan

Süfrə.
Azərbaycan. XX əsr.
Mahud, qurama.
Təkəlduz  tikmə.
175x175 sm

Tikmə.
Azərbaycan. XIX əsr.
Tirmə, qanovuz, mirvari, muncuq.
Tikmə. 23x19 sm

Quran qabı.
Azərbaycan. Şamaxı. XIX əsr.
Məxmər. Güləbətin tikmə. 17x21,5 sm