Azərbaycan

Xalça “Suraxanı”.
Azərbaycan. Bakı qrupu. XIX əsr.
Yun. Xovlu toxunma
118x175 sm

Xalça “Qımıl”.
Azərbaycan. Quba qrupu.
XIX əsrin sonu.
Yun. Xovlu toxunma.
215x122 sm


Xalça “Ərcumanlı”.
Azərbaycan. Quba qrupu.
XIX əsrin əvvəli.
Yun. Xovlu toxunma, 239х139х133 sm
Xalça “Qollu-çiçi”.
Azərbaycan. Quba qrupu.
XIX əsr.
Yun. Xovlu toxunma.
150x11x109 sm

Ornamental xalça “Bahar”.
Azərbaycan. 1932.
Lətif Kərimov (1906-1991).
Yun. Xovlu toxunma.
196x130sm
Xalça “Zili”.
Azərbaycan. Bakı qrupu.
XIX əsr.
Yun. Xovsuz toxunma.
160x115 sm

Xalça “Əfşan”.
Azərbaycan. 1932.
Lətif Kərimov (1906-1991).
Pambıq,yun. Xovlu toxunma.
152x100sm
Xalça “Tirmə sayağı”.
Azərbaycan. 1988.
Kamil Əliyev (1921-2005).
Yun. Xovlu toxunma.
180х130 sm