Cənubi Azərbaycan

Xalça “İlin fəsilləri”.
Cənubi Azərbaycan. Təbriz qrupu.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli.
Yun. Xovlu toxunma.
390х270  sm
Xalça “Dərvişlər”.
Cənubi Azərbaycan. Təbriz qrupu.
XIX əsr.
Pambıq, yun. Xovlu toxunma.
220х135 sm