Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

1998-ci ildən Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi fondunun çini bölməsi öz müstəqil fəaliyyətinə başlayıb. Fondun çini bölməsində 3000-nə qədər eksponat qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən Rusiya, Qərbi Avropa, Şərq və Azərbaycanda istehsal olunan nümünələrdir.

XVIII-XIX əsərlərə aid çoxsaylı Rusiya çini zavodlarının məmulatları -İmperator çini zavodu, Yusupov, Qardner, Popov, Miklaşevski, Kuznetsov və s. fərdi zavodların məhsulları fondda əsas yerlərdən birini tuturlar. Bu eksponatlardan çoxu incə dekorativ zövq və işləmə texnikası baxımından seçilirlər (“Yusupov”, “Babyeqonski”, “Banket”(“В.К.К.Н.”), servizlərindən nümunələr  “bando” formalı  dekorativ vaz). Cəmiyyətin kübar və aşağı təbəgələrinin həyatından səhnəçiklər əks etdirən xırda plastikaya aid fiqurlar xüsusi maraq doğurur.

XX əsrin əvvələrində “təbliqat” (“aqitasiya”) devizi altında yaradılmış çox nadir sənət nümunələri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.”Milis qadın” ,”Bayraq tikən”,”Üç qadın”  və s.

XIV-XVIII əsrlərdə Urbino, Monte Lupu, Kastel Durante və s. emalatxanalarda yaranmış kaşı və saxsı aptek şüşələri, vazlar və buludlar qiymətli eksponatlar sırasına aiddir. Onların bəzəyində istifadə olunan rəng çalarlarında italyan İntibahinin nikbin, həyatverici cizqiləri özünü təcəssüm etdirir. Ardını oxu...  

Zərgərlik məmulatları

Toqqa.
Abdul Həmid
Azərbaycan
1840-50
uzunu-23 sm, h-12 sm, cəkisi-1119,0 qr.; əyarı - 958, 750, 875, 800
Gümüş, şüşə, ştamp, dövriyədə olan pullar
Çeçik.
Azərbaycan
XIX əsrin sonu
çəkisi-40,25qr.; əyarı-745 aşağı, 583 yuxarı
Qızıl, pasta, ştamp

Boğazaltı.
Hüseynov Gülbala (1895-1969)
Azərbaycan, Bakı
1957-58
cəkisi-92,95 qr.; əyar-916
Gümüş ,qızıl suyu, şüşə, şəbəkə
Çütqabağı.
Hüseynov Gülbala (1895-1969)
Azərbaycan, Bakı
1958
cəkisi-42,4 qr., əyarı-958
Gümüş, muncuq, şüşə,qızıl suyu, şəbəkə

Sırğa “40 düymə”.
Azərbaycan, Bakı
XIX əsr
çəkisi-9,4 qr.; əyarı-583
Qızıl, şəbəkə
Qolbaq “Gül”.
Həşimov Heydər (1898-1975), Quliyev Həsən (1888-1970)
Azərbaycan, Bakı
1959
cəkisi-21,55 qr.; əyarı- 958
Gümüş, qızıl suyu, şəbəkə

Kəmər.
Gülbala Hüseynov (1895-1969)
Azərbaycan
1950-60
cəkisi-257,3 qr.; əyarı- 916
Gümüş,qızıl suyu, şəbəkə
Düymə katibi.
Gülbala Hüseynov (1895-1969)
Azərbaycan, Bakı
1950-60
cəkisi-32,5 qr., əyarı-916
Gümüş qızıl suyu, üfürmə

Üzük.
Gülbala Hüseynov (1895-1969)
Azərbaycan, Bakı
1950-60
cəkisi-4,98 qr.; əyarı- 916
Gümüş, şüşə, tökmə
Toqqa.
Məhəmməd Sabit Hacıbala oğlu
Azərbaycan
1902
34x11 sm;cəkisi- 546,0 qr; əyarı- 875
Gümüş, metal, şüşə, qarasavad, şəbəkə

Kəmər.
Azərbaycan
XIX əsr
cəkisi-985,05 qr.;əyarı-875. 800, 700. 750
Gümüş, qarasavad, dövriyədə olan pullar, döymə
Kəmər.
Azərbaycan
XIX əsr
uzunu-85 sm; cəkisi-882,20 qr., əyarı-750,
Gümüş, metal, qızıl suyu, əlvan daşlar, tökmə

Kəmər.
Azərbaycan, Naxçıvan
XIX əsr
uzunu-99 sm, cəkisi-491,34 qr; əyarı-875, 800,500,700
Gümüş, dəri, qarasavad
Kəmər qadın üçün.
Azərbaycan, Bakı
XIX əsr
uzunu--86 sm; cəkisi- 590,27 qr.; əyarı-916, 870, 875, 800
Gümüş, şüşə, mina, cızma, qarasavad