Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Dekorativ tətbiqi sənət

Çay üçün banka.
Azərbaycan. Orta əsrlər.
Talk. Oyma. H.-15,5 sm, d-9,5 sm

Samovar.
Azərbaycan. Orta əsrlər.
Talk. Oyma. H.-24 sm


Seyid Kərim.XVIII əsr. Azərbaycan.
Güzgü qutusu üzərində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatürlər. 1703-cü il.
Ağac, lak, naxış. 41,2x63x5,5 sm

Seyid Kərim.XVIII əsr. Azərbaycan.
Güzgü qutusu üzərində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatürlər. 1703-cü il.
Ağac, lak, naxış. 41,2x63x5,5 sm


Seyid Kərim.XVIII əsr. Azərbaycan.
Güzgü qutusu üzərində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatürlər. 1703-cü il.
Ağac, lak, naxış. 41,2x63x5,5 sm

Seyid Kərim.XVIII əsr. Azərbaycan.
Güzgü qutusu üzərində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatürlər. 1703-cü il.
Ağac, lak, naxış. 41,2x63x5,5 sm


Mücrü.
Cənubi Azərbaycan.
Ağac, mis. Şəbəkəli oyma. 27x16,8x18 sm

Şərbət qaşıqları.
Azərbaycan. Qarabağ, Şəki.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli.
Ağac. Oyma.
1)uz.-28,5 sm; 2) uz. – 32,5 sm

Qəlyan hissəsi.
Cənubi Azərbaycan. XIX əsrin sonu – XX əsri əvvəli.
Mis. Rəngli mina. H-24,5 sm

Göyərçin fiquru.
Cənubi Azərbaycan. XX əsr..
Dəmir. Mis çərtmə, tökmə, cızma, döymə.
H-25sm, uz.-26sm


Dəvə fiquru.
Cənubi Azərbaycan. XX əsrin əvvəli.
Dəmir. Mis çərtmə, tökmə, cızma.
H-22,5sm, uz.-24sm

Qoç fiquru.
Cənubi Azərbaycan. XX əsrin əvvəli.
Dəmir. Mis çərtmə, tökmə, cızma, döymə.
H-27sm, uz.-18sm


Keçi fiquru.
Cənubi Azərbaycan. XX əsrin əvvəli.
Dəmir. Mis çərtmə, tökmə, cızma.
H-29sm, uz.-26sm

Keçi fiquru.
Cənubi Azərbaycan. XX əsrin əvvəli.
Dəmir. Mis çərtmə, tökmə, cızma.
H-29sm, uz.-26sm


Tovuzquşu.
Cənubi Azərbaycan. XIX əsr.
Mis. Tökmə, döymə, cızma, xatəmkarlıq.
H-77sm, uz.-26,5sm

Hamam sandığı.
Azərbaycan. XIX əsr.
Mis. Tökmə, döymə, cızma.
H.-38 sm, d.-27 sm


Qazan.
Cənubi Azərbaycan, Lahican. XX əsrin əvvəli.
Mis. Tökmə, döymə, cızma.
H.-15 sm, d.-20,5 sm

Məcməyi.
Azərbaycan. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəli.
Mis. Tökmə, döymə, cızma,
D.-79 sm


Fənər.
Cənubi Azərbaycan. XIX – XX əsrlər.
Mis. Tökmə, döymə, cızma, oyma.
H.-25 sm, d.-17 sm

Dolça.
Azərbaycan, Lahıc. XIX əsr.
Mis. Tökmə, döymə, cızma.
H.-61 sm, d.-39 sm


Sərpuş.(Aş üçün qapaq)
Azərbaycan. XIX əsr.
Mis. Tökmə, döymə, cızma.
H.-37 sm, d.-27 sm

Aftafa.
Azərbaycan, Gəncə. XVIII-XIX əsrlər.
Mis. Tökmə, döymə, cızma.
H.-40 sm, D-17sm


Qəlyan hissəsi.
Cənubi Azərbaycan. XIX əsrin sonu – XX əsri əvvəli.
Mis. Rəngli mina. H-48,5 sm