Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Rusiya

Qəhvədan.
Rusiya. 1911-ci il
Ağ metal,şüşə.
h-28 sm,eni-16 sm.

Mücrü.
Rusiya. 1825-1855-ci illər.
Ağac,çini.
h-46 sm,eni-19,2 sm.


Qadın dəsti.
Rusiya.
Şüşə,mis, qalvanik.
İkona.Provaslav xaç.
Rusiya.
Tunc, mina,ştamp,oyma.
16,5x10,5

İkona "Üç müqəddəs"
Rusiya.
Tunc, tökmə,oyma.
20x12
Soba üstü saat.
Rusiya.Sankt-Peterburq. XIX əsrin əvvəli.
Malaxit,tunc.

Qılınc.
Rusiya. XIX əsrin sonu.
Dəməşq poladı, sümük, dəri, cızma.
uz- 106 sm
I Nikolayın qələbəsi şərəfinə sütun.
Rusiya. 1825-1855-ci illər.
Zərlənmiş tunc,tökmə,quraşdırma.
h-42 sm.

Mürəkkəbqabı (Şir və Sirena).
Rusiya. XVIII əsr.
Mis, tökmə,qabarıq oyma.
h-5,5 sm,dayaq-6x3,4 sm.
Kibritqabı.
Rusiya. Lukutina fabriki. XIX əsrin ortaları.
Ağac,papye-maşe, naxış.
10x10 hün-7 sm

Tütün qutusu.
Rusiya. Fedoskin artelinin ustası.
XIX əsrin ortası.
Papye –maşe, lak,naxış.
d-8 sm.