Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 
There are no translations available.

1998-ci ildən Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi fondunun çini bölməsi öz müstəqil fəaliyyətinə başlayıb. Fondun çini bölməsində 3000-nə qədər eksponat qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən Rusiya, Qərbi Avropa, Şərq və Azərbaycanda istehsal olunan nümünələrdir.

XVIII-XIX əsərlərə aid çoxsaylı Rusiya çini zavodlarının məmulatları -İmperator çini zavodu, Yusupov, Qardner, Popov, Miklaşevski, Kuznetsov və s. fərdi zavodların məhsulları fondda əsas yerlərdən birini tuturlar. Bu eksponatlardan çoxu incə dekorativ zövq və işləmə texnikası baxımından seçilirlər (“Yusupov”, “Babyeqonski”, “Banket”(“В.К.К.Н.”), servizlərindən nümunələr  “bando” formalı  dekorativ vaz). Cəmiyyətin kübar və aşağı təbəgələrinin həyatından səhnəçiklər əks etdirən xırda plastikaya aid fiqurlar xüsusi maraq doğurur.

XX əsrin əvvələrində “təbliqat” (“aqitasiya”) devizi altında yaradılmış çox nadir sənət nümunələri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.”Milis qadın” ,”Bayraq tikən”,”Üç qadın”  və s.

XIV-XVIII əsrlərdə Urbino, Monte Lupu, Kastel Durante və s. emalatxanalarda yaranmış kaşı və saxsı aptek şüşələri, vazlar və buludlar qiymətli eksponatlar sırasına aiddir. Onların bəzəyində istifadə olunan rəng çalarlarında italyan İntibahinin nikbin, həyatverici cizqiləri özünü təcəssüm etdirir. Read more...  

Modern Azerbaijan

Huseynov Huseyn
Vase.1960s
Faience, coloured glaze
H.-10 cm

Shikhaliyev Ogtay
Oil producing. 1950s
Ceramic, overglaze painting
15x15 cm.; 9x15 cm


Abdullayeva Hayat
Multipiece composition
“Bahram Gur and seven beauties” .1957
H.-25sm

Zeynalov Ibrahim
Ashuq.1957
China, overglaze painting
Н.-25 сm


Agamalova Leah
Oil-industry worker. 1962-1963
Majolica, coloured glaze,  painting
D.-40,5 cm

Shakhsuvarova Sakina
The dish. 1980s
Majolica, coloured enamel
D.-47 cm


Mammadov  Mir-Teymur
The vase from decorative composition “Kitabi Dada Gorgud”. 1999
Clay, bas-relief,high-relief, coloured glaze
Н.-100 cm

Muradaliyeva Fidan
Flowers.2006
China,overglaze painting, gilding
Н.-28 сm