There are no translations available.

1998-ci ildən Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi fondunun çini bölməsi öz müstəqil fəaliyyətinə başlayıb. Fondun çini bölməsində 3000-nə qədər eksponat qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən Rusiya, Qərbi Avropa, Şərq və Azərbaycanda istehsal olunan nümünələrdir.

XVIII-XIX əsərlərə aid çoxsaylı Rusiya çini zavodlarının məmulatları -İmperator çini zavodu, Yusupov, Qardner, Popov, Miklaşevski, Kuznetsov və s. fərdi zavodların məhsulları fondda əsas yerlərdən birini tuturlar. Bu eksponatlardan çoxu incə dekorativ zövq və işləmə texnikası baxımından seçilirlər (“Yusupov”, “Babyeqonski”, “Banket”(“В.К.К.Н.”), servizlərindən nümunələr  “bando” formalı  dekorativ vaz). Cəmiyyətin kübar və aşağı təbəgələrinin həyatından səhnəçiklər əks etdirən xırda plastikaya aid fiqurlar xüsusi maraq doğurur.

XX əsrin əvvələrində “təbliqat” (“aqitasiya”) devizi altında yaradılmış çox nadir sənət nümunələri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.”Milis qadın” ,”Bayraq tikən”,”Üç qadın”  və s.

XIV-XVIII əsrlərdə Urbino, Monte Lupu, Kastel Durante və s. emalatxanalarda yaranmış kaşı və saxsı aptek şüşələri, vazlar və buludlar qiymətli eksponatlar sırasına aiddir. Onların bəzəyində istifadə olunan rəng çalarlarında italyan İntibahinin nikbin, həyatverici cizqiləri özünü təcəssüm etdirir. Read more...  

Bədii şüşə

Vase
France . Daum Nancy factory
1925
Multi-layered glass, etching
H.-7 cm

Syrup set (1-15 items)
Agmalova Leah
Azerbaijan. 1959-1960
Colour glass,engraving
Sizes various


Carafe
Russia.XIX century
Glass, silver-875*
H.-31 cm

Carafe
Russia. XIX century
Glass, gilt
H.-54 cm


Wine glass
Russia.Emperor’s  glass factory
Second  half  of  the  XVIII century
Glass, H.-23 cm
Wine glass
Russia. Emperor’s  glass factory
Second  half  of  the  XIX century
Glass,  H.-28 cm

Vase
Russia. Emperor’s  glass factory
Second  half  of  the  XIX century
Glass, bronze , H.-14 cm
Support
Russia.Emperor’s  glass factory
Second  half  of  the  XIX century
Glass, bronze , H.-5.5 cm

Flower pot
Russia. Emperor’s  glass factory
Second  half  of  the  XVIII century
Glass. H.-18.3 cm