Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

1998-ci ildən Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi fondunun çini bölməsi öz müstəqil fəaliyyətinə başlayıb. Fondun çini bölməsində 3000-nə qədər eksponat qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən Rusiya, Qərbi Avropa, Şərq və Azərbaycanda istehsal olunan nümünələrdir.

XVIII-XIX əsərlərə aid çoxsaylı Rusiya çini zavodlarının məmulatları -İmperator çini zavodu, Yusupov, Qardner, Popov, Miklaşevski, Kuznetsov və s. fərdi zavodların məhsulları fondda əsas yerlərdən birini tuturlar. Bu eksponatlardan çoxu incə dekorativ zövq və işləmə texnikası baxımından seçilirlər (“Yusupov”, “Babyeqonski”, “Banket”(“В.К.К.Н.”), servizlərindən nümunələr  “bando” formalı  dekorativ vaz). Cəmiyyətin kübar və aşağı təbəgələrinin həyatından səhnəçiklər əks etdirən xırda plastikaya aid fiqurlar xüsusi maraq doğurur.

XX əsrin əvvələrində “təbliqat” (“aqitasiya”) devizi altında yaradılmış çox nadir sənət nümunələri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.”Milis qadın” ,”Bayraq tikən”,”Üç qadın”  və s.

XIV-XVIII əsrlərdə Urbino, Monte Lupu, Kastel Durante və s. emalatxanalarda yaranmış kaşı və saxsı aptek şüşələri, vazlar və buludlar qiymətli eksponatlar sırasına aiddir. Onların bəzəyində istifadə olunan rəng çalarlarında italyan İntibahinin nikbin, həyatverici cizqiləri özünü təcəssüm etdirir. Ardını oxu...  

Almaniya

Dekorativ vaz
Almaniya. Meysen çini zavodu. XIX əsrin ortaları
Çini. Yapma, şirəüstü naxış.
H.-29 sm

Dekorativ vaz
Almaniya. Meysen çini zavodu. 1709-1710-cu illər
Çini. Уapma, şirəüstü naxış.
H.-21,5 sm


İmperator Fridrix  Avqust II Güclünün atlı fiquru
Almaniya. Meysen çini zavodu. XIX əsrin əvvəli
Çini. Şirəüstü naxış, qızılla zərləmə
54.5x54x29 sm
Fiqur “Qısqanc ər”
Almaniya. Meysen çini zavodu. XIX əsr
Çini. Şirəüstü naxış, qızılla zərləmə. H.-12 sm

Saat
Almaniya. Meysen çini zavodu. 1720-1731-ci illər
Çini, yapma, şirəüstü naxış, qızılla zərləmə
H.-48 sm