Home
Exhibitions
Coming Soon
For the Visitors
Address
 
 
There are no translations available.

1998-ci ildən Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi fondunun çini bölməsi öz müstəqil fəaliyyətinə başlayıb. Fondun çini bölməsində 3000-nə qədər eksponat qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən Rusiya, Qərbi Avropa, Şərq və Azərbaycanda istehsal olunan nümünələrdir.

XVIII-XIX əsərlərə aid çoxsaylı Rusiya çini zavodlarının məmulatları -İmperator çini zavodu, Yusupov, Qardner, Popov, Miklaşevski, Kuznetsov və s. fərdi zavodların məhsulları fondda əsas yerlərdən birini tuturlar. Bu eksponatlardan çoxu incə dekorativ zövq və işləmə texnikası baxımından seçilirlər (“Yusupov”, “Babyeqonski”, “Banket”(“В.К.К.Н.”), servizlərindən nümunələr  “bando” formalı  dekorativ vaz). Cəmiyyətin kübar və aşağı təbəgələrinin həyatından səhnəçiklər əks etdirən xırda plastikaya aid fiqurlar xüsusi maraq doğurur.

XX əsrin əvvələrində “təbliqat” (“aqitasiya”) devizi altında yaradılmış çox nadir sənət nümunələri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.”Milis qadın” ,”Bayraq tikən”,”Üç qadın”  və s.

XIV-XVIII əsrlərdə Urbino, Monte Lupu, Kastel Durante və s. emalatxanalarda yaranmış kaşı və saxsı aptek şüşələri, vazlar və buludlar qiymətli eksponatlar sırasına aiddir. Onların bəzəyində istifadə olunan rəng çalarlarında italyan İntibahinin nikbin, həyatverici cizqiləri özünü təcəssüm etdirir. Read more...  

France

Decorative plates
Cardinal Flechieux
France. Serves
Early XIX century
Porcelain, relief, glaze decorations, gilt. D.-23,5 cm

Decorative plates
Princess Eugence
France. Serves. XIX century
Porcelain, relief, glaze decorations, gilt
D.-23,5cm
Plate .Device for spices
France. Serves. Second half  of  XVIII century
Porcelain,  patterned glaze,  gilt
1)D.-24,5 cm 2)11,5x19 cm
Dish. Coronation of  Josephine
France. 1805-1810
Porcelain, patterned glaze, gilt, lamp. D.-28 cm
Figure “Woman with a child”
France. Paris.1740
Sponge. H.-21 cm
Saucer
Fance. Serves.1780
Porcelain, patterned glaze, gilt
D.-14 cm