Azərbaycan

Naməlum rəssam.
XIX əsr.
Təbriz məktəbi.
Dərviş Sultan Bəyazid.
Kətan, yağlı boya. 104х81

Naməlum rəssam.
XIX əsr.
Təbriz məktəbi.
Dərviş Nurəli şahın portreti.
Kətan, yağlı boya. 107х80


Naməlum rəssam.
XIX əsr.
Azərbaycan
Qadın portreti.
Şüşə, yağlı boya. 28x21,5

Mirzə Qədim İrəvani (1825-1875). Azərbaycan
Dərviş.
Şüşə, yağlı boya. 21x13,2


Bəhruz Kəngərli (1892-1922). Azərbaycan
Ev ilə mənzərə. 1919
Kətan, yağlı boya. 25x26

Qəzənfər Xalıqov (1898-1981). Azərbaycan
Firdovsinin dəfni. 1934
Kətan, yağlı boya.100x128


Qəzənfər Xalıqov (1898-1981). Azərbaycan
Qadınlar şurası. 1930
Kətan, yağlı boya. 120x70

Ələkbər Rzaqulyiev (1903-1974). Azərbaycan
Azərbaycan qadını. 1927
Kətan, yağlı boya. 71x62


Mikayıl Abdullayev (1921-2002). Azərbaycan
Akademik Yusif Məmmədəliyevin portreti. 1968
Kətan, yağlı boya. 106x180

Böyükağa Mirzəzadə (1921-2007). Azərbaycan
Şəmsi Bədəlbəylinin portreti.1976
Kətan, yağlı boya.121x101


Səttar Bəhlulzadə (1909-1974). Azərbaycan
Azərbaycan nağılı.1973
Kətan, yağlı boya. 250x180

Baba Əliyev (1915-1990). Azərbaycan
Qız şərbət ilə. 1977
Kətan, yağlı boya. 66x66


Tahir Salahov (1928).
Azərbaycan
Təmirçilər. 1960
Kətan, yağlı boya. 200x320

Tahir Salahov (1928).
Azərbaycan
Günəşli səhər. 1980
Kətan, yağlı boya. 125x98


Oqtay Sadıqzadə (1921).
Azərbaycan
Natəvan. 1983
Kətan, yağlı boya.155x100

Toğrul Nərimanbəyov (1930). Azərbaycan
Paris Xatirələri. 1988
Kətan, yağlı boya. 300x400


Rasim Babayev (1927-2007). Azərbaycan.
Xəyalpərəst div. 1989
Kətan, yağlı boya. 80x100

Fərhad Xəlilov (1946).
Azərbaycan
Torpaq. Səma. Dağ. 1973
Kətan, yağlı boya. 89x100


Mais Ağabəyov (1941).
Azərbaycan
Qızılquş ovu. 2008
Kətan, yağlı boya. 140x117

Tofiq Ağababayev (1928). Azərbaycan
Şah İsmayıl Xətai. 1988
Kətan, yağlı boya. 160x130


Çingiz Fərzəliyev (1943).
Azərbaycan
Köhnə saat. 1987
Kətan, yağlı boya. 167x132

Səlhab Məmmədov (1943). Azərbaycan
Marselin kənarında. 1989
Kətan, yağlı boya. 61x93


Eldar Məmmədov (1951).
Azərbaycan
Söhbət. 2008
Kətan, yağlı boya. 118x118

Nazim Bəykişiyev (1948). Azərbaycan
İçərişəhər. 2006
Kətan, yağlı boya. 116x116


Cəlil Hüseynov (1957).
Azərbaycan
Mənzərə. 2004
Kətan, yağlı boya. 25x50