Ana səhifə
Sərgilər
Afişa
Qonaqlar Ücün
Ünvan
 
 

Fransa

Dyüqe Qaspar (1615-1675). Fransa
Mənzərə
Kətan, yağlı boya. 49,5x67
Jül  Dyüpre (1811-1889).
Fransa
Kəl və keçilərlə mənzərə.
Kətan, yağlı boya. 25x40

Jül  Dyüpre (1811-1889). Fransa
Xallı inək və qoyunlarla mənzərə.
Kətan, yağlı boya. 25x40
Benjamin Konstan Jan Jozef (1845-1902).
Fransa
Qadın portreti.1900
Kətan, yağlı boya. 146x97