Kitabxana

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kitabxanasında ümumilikdə 8002 ədəd kitab saxlanılır. Bunların 584 ədədi muzeyin nadir kitablar fonduna daxildir.

Nadir kitablar fondunda muzey, sərgi, tarix, rəssamlıq, boyakarlıq, teatr, coğrafiya, lüğət, dini, biologiya, biblioqrafik, dekorativ tətbiqi sənət, arxiv, gerblər və medalyonlar (atributlar), memarlıq, heykəltaraşlıq, incəsənət yönlü məlumat kitabları və kataloqlar bölməsi var. Buradakı kitablar əsasən rus, ingilis, latın, alman, fransız, gürcü və s. dillərdədir. Nadir kitablar fondu 1812 -1925 ci illərdə nəşr edilmiş ədəbiyyatı əhatə edir. Burada qorunan kitablarda öz məzmunu baxımından Azərbaycanla və dünya incəsənəti ilə əlaqəli çoxlu məlumatlar vardır – qrafinya Uvorovanın redaktorluğu altında Qafqazda aparılan arxeoloji qazıntılar (1894, 1896-cı illər), şərqin qədim tarixi (1903-cü il), incəsənət tarixi (1897-ci ildə), dünya incəsənəti (1910-cu il), bütün xalqların və zamanların incəsənət tarixi (1896), D.A.Rovinskinin “Portret tarixi”(1886-1889), knyaz Q.Q.Qaqarinin “Naturadan eskiz və rəsmlər” (1902) kimi albom və kitabları yer almaqdadır. Nadir kitablar fondunda həmçinin Ermetaj, Luvr, Drezden muzeyləri, Tretyakov Qalereyası və digər nüfuzlu muzeylərdə qorunan əsərlər haqqında nəşr edilmiş məlumatlar toplusu da vardır. Ardını oxu...  

Kitabxana

Пахомов. Монетные клады Азербайджан-1926. Bakı.

Пахомов. Монетные клады Азербайджан-1926. Bakı.

Azərbaycnda istfadə olunan pul vahidindən bəhs edilir.Rus dilində

Format 25,5x 17, 100səh

 
 

Княз Гр.Гр. Гагаринъ

Княз Гр.Гр. Гагаринъ,Рисунки на наброски съ натуры-1902.

Sankt- Peterburq.Qaqarinin naturadan  rəsmləri və eskizləri. İllustrasiyalı,

Rus dilində. Formatı 52 x 37,  24 səh

 
 

Картинная Галерея Русского Музея Императора Александра III-1904

Картинная Галерея Русского Музея Императора Александра III-1904

S.Peterburq.rus dilində.İllustarsiya.39 ədəd şəkil

Format 51x36,5

 

 
 

Д.А.Ровинский Подробный словарь

Д.А.Ровинский Подробный словарь. Том 4.1889.

4 cilddən ibarət. Rus dilində.Lüğət.  S.Peterburq

Format 29x 20, 236səh

 
 

Всемирная история

Всемирная история  cild- 4. II hissə.1911.

5 cilddən  ibarət.

Dunya tarixinə aid.Rus dilində

Format 27x19, 459 səh

 
 

LE P.CH. CAHIER

LE P.CH. CAHIER. Guriosites Mysterieuses.

Nouveaux Melanges  DARCHEOLOGIE-1874.Paris.

4 cilldən ibarət. Arxeologiyadan bəhs edir . illustrasiyalı kitab. Fransiz dilində

Format   35x29  332 səh

 
 

LANTIQUITE EXPLIQUEE ET REPRESENTEE EN FIQURES TOME CINQUIEME SECONDE PARTIE

LANTIQUITE  EXPLIQUEE  ET  REPRESENTEE EN FIQURES TOME CINQUIEME  SECONDE PARTIE      1822.   Paris.

Tom-5 . 11 cilddən ibarət ,

Dekorativ tətbiqi sənətə dair.illustrasiyalı kitab.

Formatı  45x28, 437səh

 

 
 

L e LIVRE DOR

L e LIVRE  DOR-1903.2 cilddən ibarət,Dini incənət,Fransiz dilində

Format 40x 29, 354 səh

 

 
 

HISTORIYA MALARSTWA

HISTORIYA  MALARSTWA-cild-5, 1880.-6 cildən ibarət. Paris.İncəsənətin muxtəlif  sahələrinə dair. Fransiz dilində

Format 29x 21, 263səh

 

 
 

Georges Perrot,Gharles Ghippez

Georges Perrot,Gharles Ghippez

Histoire De LART  Dans L antiquite  Chaldee  Et ASSYRIE

Том 2-1884. Paris. Assuriya tarixi,abidələri,incəsənəti ilə baqlı illistrasiyalı kitab. Fransiz dilində

Formatı 27,5 x19 , 825 səh